Program Skalldyrkonferansen 2012

Skalldyrkonferansen har tidligere år hatt mange gode foredragsholdere fra inn- og utland. Også i år vil det være et spennende program, med interessante presentasjoner. Navn på foredragsholdere og tittel på innlegg vil bli lagt ut fortløpende.

Hovedtema for årets konferanse vil være marked og videre forvaltning av skalldyrnæringen i Norge. Innen disse vil det bli innlegg fra både næringsaktører, forskning og det offentlige virkemiddelapparat.

 

 


Onsdag 18.04.12

Sted: Thon Hotel Prinsen Trondheim

10.00 - 11.20

Offisiell åpning av Skalldyrkonferansen 2012

Myndighetenes rolle og videre forvaltning av skalldyrnæringen
v/ Fiskeri - og kystdepartementet

Regelverk og klargjøring av ansvarsforhold
v/ Malin Florvåg, Mattilsynet

Orientering om aktuelle virkemidler for sjømatnæringen
v/ Magne Volden, Innovasjon Norge

Pause
11.30 - 12.35


Diskusjonsforum

Norovirus detection in shellfish - to eat or not to eat
v/ Ricardo Rosado, Norges Veterinærhøyskole

Lunsj
13.45 - 14.55  


Kamskjell; marked og merkevarebygging
v/ Kari Lisbeth Fjørtoft, Møreforsking og Helge Myrseth, Seashell AS

Raskere vekst og mer biomasse med integrert havbruk?
v/ Aleksander Handå, SINTEF

Markedsutvikling for skalldyr
v/ Ove Johansen, Norges Sjømatråd

 Pause    

15.05 - 16.30
 
Dialogkonferanse

Middag kl. 19.00


 


 

Torsdag 19.04.12

Sted: Thon Hotel Prinsen Trondheim

09.00 - 10.10

Kriterier for å komme seg ut i innlandsmarkedet
v/ Frode Nilssen, NOFIMA

Utvikling av nye produkter - markedsstrategi
v/ Morten Heide, NOFIMA

Hvordan kan skalldyrnæringen i Norge lykkes i norsk dagligvare
v/ Marit Bjerkås, Coop Norge

Pause
10.25 - 12.15


Bruk av modifisert atmosfære til pakking av
levende skalldyr
v/ Morten Sivertsvik, NOFIMA

Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av
levende kongekrabbe
v/ Sten Ivar Siikavuopio, NOFIMA

Sea urchins - current status and research and future
prospects of the Norwegian sea urchin industry
v/ Philip James, NOFIMA

Kommunikasjon av gourmet produkter
v/ Eivind Helland, Blue Planet AS

Takk for nå

    Skalldyrkonferansen avsluttes med lunsj

 

Meld deg på
Powered by www.i-tools.no
BluePlanet.no
Blue Planet
PO Box 8034
NO-4068 STAVANGER
NORWAY
Visiting address:
Måltidets Hus
Richard Johnsens gate 4
NO-4021 STAVANGER
Phone: +47 51874743
E-mail: Click here