Skalldyrkonferansen

Skalldyrkonferansen har vært et årvisst arrangament i over 10 år, og arrangeres av Blue Planet i samarbeid med FHL.

Intensjonen med konferansen har vært å samle skalldyr-Norge, og være en arena der dyrkere, forskere og andre som har tilknytning til bransjen, kan dele erfaringer og få inspirasjon i sitt arbeid.
I 2008 skiftet konferansen navn til Skalldyrkonferansen for å gi konferansen et videre begrep da flere skalldyrarter har blitt mer og mer aktuelle i oppdrettssammengheng.

 

 

 

 

 

 

 


Meld deg på
Powered by www.i-tools.no
BluePlanet.no
Blue Planet
PO Box 8034
NO-4068 STAVANGER
NORWAY
Visiting address:
Måltidets Hus
Richard Johnsens gate 4
NO-4021 STAVANGER
Phone: +47 51874743
E-mail: Click here